Tip van de week!

Schenkingsregeling.
Er kan dit jaar nog een schenking plaatsvinden onder de voorwaarde dat het geld wordt besteed ter verbetering, vergroting of onderhoud van de woning.
Uiterlijk 31 december 2016 dient het geld voor dit doel te zijn aangewend this hyperlink.
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/woning/uw_hypotheek_of_lening/schenking/

Voor meer informatie. Bel of mail gerust!